Het bestuur

Het bestuur van de Stichting Nederlands Symfonie Project is verantwoordelijk voor de algehele organisatie van de projectweek. Deze zeven vrijwilligers zetten zich met hart en ziel in voor het NeSP.

  • Suzanne van Berkumvoorzitter
  • Oda Nuijsecretaris
  • Rob Lammersacquisiteur en penningmeester a.i.
  • Emma Wissinkorkestmanager
  • Cathinca Porsiuspubliciteitsmanager
  • Elianne Bulthuisalgemeen bestuurslid
  • Pim Cuijpersartistiek leider